Brainport

Hoe leg je uit wat de internationalisering van het onderwijs allemaal met zich meebrengt? Gelukkig zijn omvangrijke onderwerpen makkelijk uit te leggen in een animatie.

Internationalisering Onderwijs

Steeds meer mensen vestigen zich in de Brainportregio, ook kenniswerkers uit het buitenland. Het gevolg is dat steeds meer culturen met bijbehorende gebruiken samenleven in onze maatschappij. In het onderwijs zorgt dit voor uitdagingen en kansen. Wat kunnen leraren doen om deze internationalisering in goede banen te leiden? Brainport wilde daar graag over communiceren. Een omvangrijk en behoorlijk informatief thema, maar gebundeld in een animatie juist heel overzichtelijk.

Dit wil ik ook!

Complex onderwerp uitleggen?
Wij helpen jou met de kracht van animatie