Brainport

Internationalisering van het onderwijs is een lastig en omvangrijk concept, gelukkig is dit makkelijk uit te leggen in de vorm van een animatie.

Internationalisering Onderwijs

Steeds meer mensen vestigen zich in de Brainport regio. Dit heeft zijn naslag op verschillende facetten binnen de samenleving. Mensen met verschillende achtergronden en gebruiken, leven dagelijks samen. Door al jong daaraan opengesteld te worden heb je daar later in je leven profijt van. Leraren hebben hier een cruciale rol in om dit te begeleiden. Daarom kunnen zij aanspraak maken op een budget en hier workshops of andere doeleinden ter bevordering van de internationalisering. Lastig en omvangrijk concept, gelukkig makkelijk te vangen in de vorm van animatie.

Dit wil ik ook!

Behind the scenes

Gerelateerde projecten